PENYAKIT KUSTA MENULAR ATAU TIDAK?

Apakah penyakit kusta menular atau tidak?

Jawabannya, penyakit kusta atau penyakit lepra merupakan penyakit menular. Walaupun menular, penularannya tidak mudah terjadi. Tidak semudah penyakit flu misalnya.

Sampai saat ini cara penularan penyakit kusta masih belum begitu jelas. Di duga penularan terjadi lewat saluran napas. Ketika seorang penderita kusta bersin atau batuk, bakteri kusta akan melayang di udara dan terhirup oleh orang sehat.

Penyakit kusta tidak menular dengan sentuhan. Jadi walaupun seseorang bersalaman, berpelukan, atau duduk bersebelahan dengan penderita, orang tersebut sangat kecil kemungkinannya akan tertular.

Sekitar 95% penduduk mempunyai kekebalan alamiah terhadap penyakit kusta. Jadi walaupun terpapar dengan bakteri Mycobacterium leprae, mereka yang kebal akan aman-aman saja.

Salah satu cara untuk mencegah penularan adalah dengan mengobati penderita kusta. Walaupun cacat kulit akibat kusta masih ada, jika pengobatan berhasil, bakteri kusta tidak ada lagi di tubuh penderita. Dengan demikian, ia tidak akan lagi menjadi sumber penularan.

Pengobatan kusta memerlukan waktu yang lama, sekitar 6 bulan untuk kusta kering dan 12 bulan untuk kusta basah.

Baca Juga

Yuk pasang ...
"Kalender Indonesia Lengkap"

Artikel Lainnya